Nowy Pacjent

Jeżeli niezbędne jest leczenie ortodontyczne musimy wykonać kompletne badania wstępne.

Po rozmowie z pacjentem i jego rodzicami, przeprowadzamy badania zewnątrzustne i wewnątrzustne. Analizujemy modele diagnostyczne i zdjęcia rentgenowskie (pantomograficzne i cefalometryczne głowy).

Dopiero wtedy możemy postawić diagnozę i zaplanować prawidłowe leczenie.