O lekarzu

Dr n.med. Beata Kaiser-Ziorkiewicz

- Jest absolwentk± Gdańskiej Akademi Medycznej (1988r.)
- W latach 1988 - 2004 była asystentem i starszym wykładowc± w Zakładzie Ortodoncji Akademii Medycznej w Gdańsku.
- W 1991r. uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej.
- W 1994r. uzyskała dyplom specjalisty II stopnia z zakresu ortodoncji.
- W 2004r. po obronie pracy doktorskiej z ortodoncji uzyskała tytuł dr nauk medycznych.

Jest członkiem:

- PTS - Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
- PTO - Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
- ETO - Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego

Ponadto dr n.med Beata Kaiser-Ziorkiewicz czynnie uczestniczy w wielu kongresach, zjazdach i kursach ortodontycznych.